30 May 2012

Satu Kepuasan

Bagaimana kita mahu mencari kepuasan. Kepuasan apa? kepuasan nafsu, kepuasan hidup dan macam-macam jenis kepuasan lagi. Hakikatnya untuk mencapai satu kepuasan tidak boleh diukur, ianya bersifat subjektif. Mencari kepuasan penting dalam memastikan kita sentiasa bermotivasi dalam melaksanakan tugasan yang diberikan. 


No comments:

Post a Comment

Bertindaklah dengan berfikir dan bertanggungjawab.