08 May 2012

FLEKSIBILITI

.... aku telah berkesempatan mengikuti satu seminar yang berkaitan dengan Pengurusan Projek. Sedikit sebanyak ada ilmu baru yang aku perolehi hasil daripada sesi yang aku ikuti ini. Namun bukan berkaitan Pengurusan Projek yang nak aku perincikan, sebabnya pengurusan projek satu bidang yang telah biasa dibincangkan tak kira dalam sektor awam mahupun sektor swasta.

Satu point yang menarik minat aku adalah berkaitan dengan fleksibiti. Isu yang dibincangkan berkaitan fleksibiliti dalam pengurusan kontrak. Tujuan fleksibiliti bagi membolehkan tindakan yang sepatutnya diambil jika wujudnya keperluan untuk mengubah syarat asal yang ditetapkan.

Cuba anda bayangkan fleksibiliti dalam kehidupan. Elemen fleksibiliti baik supaya kita tidak terikat sangat dengan syarat-syarat peraturan yang perlu dipatuhi. Maka, bila berlaku perlanggaran syarat-syarat, tindakan perlu diambil. Dalam mengambil tindakan ini, perlunya elemen fleksibiliti supaya keputusan menang-menang dapat dihasilkan.

Ada baiknya juga kita mengambil pendekatan fleksibiliti, tapi mesti diiringi dengan kawalan bagi memastikan tidak berlaku off-track.

No comments:

Post a Comment

Bertindaklah dengan berfikir dan bertanggungjawab.