27 April 2011

Hak Milik Tanah


Pada tanggapan umum terdapat dua bentuk hakmilik yang dikeluarkan iaitu hakmilik pegangan bebas (freehold) dan hak milik pajakan (lease hold).

[ Dulu ; 1966 – 1984 ]
Sesuatu tanah berhakmilik pegangan bebas mestilah terdiri daripada hakmilik tetap dengan taraf pemberimilikan untuk selama-lamanya dan bebas dari sebarang bebanan dan sekatan kepentingan. Geran Negeri (hakmilik pejabat pendaftar) dan Geran Mukim (hakmilik pejabat tanah) adalah hak milik pegangan bebas.

[ Kini ; 1984 – Now ]
Pada tahun 1984 melalui Warta Kerajaan Akta A 587 KTN telah dipinda. Pemberimilikan hakmilik tanah untuk individu dan badan tidak lagi diberi milik secara selama-lamanya lagi malahan bertempoh dengan tempoh tertentu sahaja. Jadi tuan tanah akan mendapati hakmilik di dalam Geran Mukim dan Geran Negeri yang dikeluarkan selepas ini akan mempunyai tempoh pegangan yang tertentu. Ini bermakna syarat asas hakmilik pegangan bebas itu telah tidak dipatuhi dan bermakna hakmilik sebegini bukanlah hakmilik pegangan bebas lagi.

No comments:

Post a Comment

Bertindaklah dengan berfikir dan bertanggungjawab.