26 May 2011

Sumber Yang Terhad


Biasanya salah satu alasan tipikal yang sering kita, kita mempunyai sumber yang terhad. Tapi ada juga yang mengatakan sumber sebenarnya tidak terhad, Cuma kita sahaja yang tidak pandai menguruskan sumber tersebut.

Bila kita bercakap berkaitan sumber, apa yang kita bayangkan. Sumber adalah perkara asas yang selalunya menjadi kekangan kepada kita dalam melakukan kerja dan sebagainya.

Masa. Dalam satu hari setiap orang hanya mempunyai 24 jam. Bila sibuk, kita akan rasa yang masa berlalu tersangatlah pantas. Bila kita menunggu, kita akan rasa masa berlalu tersangatlah lambat. Itu la, perasaan kita berkaitan dengan masa. Lagi banyak kita buang masa, kita akan merasa cam masa berlalu secara sia-sia. Hakikatnya, kita tetap punya 24 jam sahaja. Penggunaan jadual yang terancang merupakan kawalan yang terbaik dalam kita menguruskan masa. Tak mungkin kita akan ikut sepenuhnya, tetapi jadual akan bertindak mengawal program kerja kita.

Manusia. Dalam sesebuah organisasi akan mempunyai bilangan kakitangan yang perlu bekerja. Biasanya kakitangan ini akan mempunyai had maksimum mengikut kemampuan kewangan organisasi. Oleh yang demikian, wujudlah masalah bilangan kakitangan terhad dan menyebabkan wujud isu tidak cukup pekerja jika dibandingkan dengan kerja yang perlu dilaksanakan.

Bagi memastikan kita sentiasa mengawal keadaan. Penggunaan sumber yang terhad secara efisien penting.

No comments:

Post a Comment

Bertindaklah dengan berfikir dan bertanggungjawab.