10 May 2011

PEMBERIMILIKAN TANAH PERSEKUTUAN


  • Semua tanah yang diberimilik kepada Kerajaan Persekutuan untuk kegunaan kementerian/Jabatan Persekutuan hendaklah didaftarkan atas nama Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. Oleh yang demikian, semua permohonan pemberimilikan hendaklah melalui Pesuruhjaya Tanah Persekutuan.
  • Di bawah Perkara 83(1) dan (2) Perlembagaan Persekutuan, Kerajaan Persekutuan boleh meminta Kerajaan Negeri memberimilik tanah kerajaan kepada persekutuan, dimana tanah hendaklah pegangan kekal (freehold) tanpa sekatan penggunaan tanah.
  • Di bawah Perkara 85(1) Perlembagaan Persekutuan, apabila Kerajaan Persekutuan memohon hakmilik atas tanah rizab Persekutuan kepada Kerajaan Negeri maka Kerajaan Negeri hendaklah memberimilik tanah rizab Persekutuan kepada persekutuan, secara pegangan kekal dan tanpa sekatan penggunaan tanah.
  • Di bawah perkara 83(8) Perlembagaan Persekutuan, Kerajaan Persekutuan secara rundingan dengan Kerajaan Negeri boleh memperolehi tanah kerajaan mengikut terma-terma yang dipersetujui bersama. 

No comments:

Post a Comment

Bertindaklah dengan berfikir dan bertanggungjawab.