10 May 2011

HAKMILIK TANAH

 • Hakmilik adalah hasil terakhir kepada proses pemberimilikan tanah. Ia menjadi bahan bukti keempunyaaan tanah.
 • Hakmilik ini mengandungi seperti berikut :
 • i. maklumat tuan punya tanah
  ii. Kedudukan tanah yang dimiliki
  iii. Jumlah cukai tahunan
  iv. Syarat-syarat dan sekatan yang dikenakan
 • Dalam sistem pendaftaran tanah, sesuatu tanah dikenalpasti melalui satu rujukan ukur (misalnya nombor lot, mukim dan daerah).
 • Sebelum hakmilik muktamad didaftarkan, tanah itu diukur dan tanda-tanda sempadan ditanam di atasnya.
 • Pelan tanah disediakan dan diperakukan oleh Pengarah Ukur Negeri.
 • Pelan Tanah yang telah diakui itu kemudian dipindahkan ke borang hakmilik muktamad.
 • Sementara menunggu hakmilik muktamad dikeluarkan, maka hakmilik sementara disediakan.
 • Oleh yang demikian, terdapat dua jenis hakmilik iaitu hakmilik muktamad dan hakmilik sementara.

No comments:

Post a Comment

Bertindaklah dengan berfikir dan bertanggungjawab.