16 January 2013

Penakluk Dunia

Ciri - Ciri penakluk dunia adalah :
 • Daya Ketahanan diri
 • Penampilan menyakinkan
 • Kebijaksanaan berunding
 • Bertindak sebagai satu pasukan.
ni tambahan;
 • Mempunyai visi yang menarik,
 • keghairahan,
 • kepimpinan luar biasa,
 • kuasa motivasi,
 • rundingan berkesan,
 • daya ketahanan,
 • percaya kepada kemampuan tentera sebagai pasukan yang kental.

No comments:

Post a Comment

Bertindaklah dengan berfikir dan bertanggungjawab.