21 September 2012

Memorandum of Transfer (MOT) dan Deed of Assignment (DOA)

Antara asas penting untuk transaksi jual beli hartanah adalah proses penyeteman surat pindahmilik di Lembaga Hasil Dalam Negeri.

Untuk kes yang mempunyai geran, duti setem akan dibayar atas Borang 14A atau lebih dikenali dengan Memorandum of Transfer (MOT).

Manakala untuk kes yang tiada geran individu (geran induk/geran masih lagi atas nama pemaju) maka dokumen yang perlu disetemkan adalah Deed of Assignment (DOA).

No comments:

Post a Comment

Bertindaklah dengan berfikir dan bertanggungjawab.