27 September 2013

Apa yang anda nampak?


Rumah Allah.

Apa yang anda nampak.

Apa yang menarik perhatian aku, banyak kipas?
Selamat ke?


No comments:

Post a Comment

Bertindaklah dengan berfikir dan bertanggungjawab.