04 July 2012

PENJUAL ENGGAN MENYERAHKAN S&P

Situasi
 
Katakanlah Hariz hendak menjual sebuah rumah dan mengikut S&P asal, harga belian rumah tersebut adalah sebanyak RM100,000. Selepas 1 tahun, Hariz bercadang untuk menjual rumah tersebut pada harga RM190,000 dengan sedikit renovation yang telah dibuatnya. Market value rumah dikawasan berkenaan adalah sekitar RM170,000-200,000. Hariz masih memikirkan sama ada :
 
i. Perlukah beliau menyerahkan S&P asal kepada pembeli untuk digunakan dalam urusan permohonan pinjaman bank (bank loan application) dan urusan penyediaan S&P oleh lawyer kerana beliau tidak mahu pembeli mengetahui harga belian rumah tersebut.
 
ii. Boleh atau tidak beliau padamkan harga belian dalam salinan S&P tersebut.
 
Hariz bercadang untuk menjual rumah tersebut dengan harga sama dengan market value atau lebih sikit memandangkan ramai yang berminat untuk membeli rumah tersebut.
 
Pandangan :
 
Berdasarkan situasi ini, terdapat beberapa isu yang perlu diperhalusi dan difahami. Isu utamanya disini :  
  • Hariz ingin menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga belian asal. Kemungkinan harga jualannya lebih tinggi daripada nilai pasaran rumah tersebut. 
  • Hariz tidak mahu menyerahkan salinan S&P asal rumah kepada bakal pembelinya bagi mengelakkan pembeli mengetahui keuntungan yang bakal diperolehinya. Disebabkan pembeli mengetahui harga belian asal rumah tersebut.
  • Sekiranya perlu juga menyerahkan salinan S&P, Hariz bercadang untuk memadamkan harga belian dalam salinan S&P tersebut.  
Hakikatnya, adalah menjadi hak penjual untuk meletakkan berapa harga jualan bagi rumah yang hendak dijual. Tiada masalah bagi perkara ini. Cuma risiko yang mungkin berlaku, tiada siapa yang berminat untuk membeli atau jika ada yang berminat, kemungkinan akan menghadapi masalah untuk mendapatkan pinjaman. Masalah akan selesai jika pembeli mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh, dengan kata lain ‘tidak masalah kewangan’.
 
Adalah memadai untuk menyerahkan salinan geran (title) yang mana dalam geran tersebut mengandungi maklumat pemilik, gadaian dibuat dengan bank mana, sebarang sekatan, keluasan tanah, status tanah sama ada freehold atau leasehold. Jika telah membuat pengubahsuaian (renovation), pelan lantai (layout) yang baru perlu juga dikemukakan sebabnya ianya akan memberi kesan market value. Tetapi jika ada pengubahsuaian tetapi takde layout yang baru, perlu dimaklumkan secara lisan kepada valuer, supaya pengubahsuaian ini diambil kira dalam pengiraan market value.
 
Tetapi sekiranya geran masih belum dikeluarkan, penjual tiada pilihan dan perlu menyerahkan salinan S&P asal disebabkan peguam perlu menyatakan di dalam S&P yang baru berkaitan semua sejarah transaksi berkaitan hartanah tersebut.
 
Secara umumnya, pihak peguam dan bank memang memerlukan maklumat penting seperti geran, alamat hartanah, tarikh pembelian, pelan asal, gadaian dan sebagainya yang mana maklumat tersebut boleh didapati di dalam S&P. Tindakan memadamkan harga belian didalam S&P asal, rasanya boleh dilakukan tetapi boleh dianggap sebagai satu tindakan yang tidak profesional. Sebenarnya tidak menjadi masalah kepada penjual, sekiranya pembeli mengetahui keuntungan yang diperolehinya. Ini kerana dalam jual-beli ini, pembeli dapat rumah, penjual dapat duit + untung. Win-Win Situation.

No comments:

Post a Comment

Bertindaklah dengan berfikir dan bertanggungjawab.