19 June 2012

MENILAI DAN DINILAI

Menilai dan dinilai merupakan proses yang dijalankan secara serentak. Keduanya saling bergantung antara satu sama lain.

Untuk menilai, kita perlu faham subjek yang hendak dinilai. Untuk faham, kita kena membaca dan menghayati. Kena tau apa yang perlu dibaca.

Untuk dinilai, kita perlu tahu apa aspek yang akan dinilai. Perlu persediaan, perlu penghayatan.

Akhirnya, dua-dua pihak perlu berlapang dada, menerima keputusan penilaian. Fokus kepada penambahbaikan.

1 comment:

Bertindaklah dengan berfikir dan bertanggungjawab.