18 February 2014

POTD 14 : Duduk atas awan.


No comments:

Post a Comment

Bertindaklah dengan berfikir dan bertanggungjawab.